Funcțiile executive și reglarea emoțională – repere ale funcționării în context social

Despre noi

REMEX

Scopul proiectului: Prin intermediul acestui proiect ne propunem să cercetăm asocierea dintre funcțiile executive (FE) și reglarea emoțională (RE) la copiii cu tulburare din spectrul autismului (TSA). În cazul copiilor cu autism, atât funcțiile executive, cât și reglarea emoțională sunt deficitare, de aceea ne-am propus să cercetăm dacă cele două se află într-o relație de asociere și dacă acestea influențează comunicarea lor socială.

Prin acest proiect ne propunem, de asemenea, să dezvoltăm un instrument care măsoară FE și RE, pe care să îl validăm pentru copiii cu TSA.

În etapa finală pe baza studiilor realizate vom dezvolta un ghid de bune practici pentru profesori și vom susține o serie de workshop-uri pentru a crește conștientizarea cu privire la importanța funcțiilor executive și reglării emoționale în cazul copiilor cu tulburări de neurodezvoltare. 

Echipa proiectului

Director de proiect: lect. univ. dr. Cristina-Anamaria Costescu

Membrii echipei:

Proiect finanțat de UEFISCDI PNIII Dezvoltarea sistemului național de CD – Subprogramul 1.1. Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente PN-III-P1-1.1-TE-2021-0355

Durata proiectului: 24 de luni (05.2022 – 04.2024)

Cercetare

Publicații

1. Costescu, C., Roșan, A. & David, C., (2023). Executive functions and emotion regulation in children with autism spectrum disorders. European Journal of Special Needs Education, 1-10. https://doi.org/10.1080/08856257.2023.2215010


2. Costescu, C., Roșan, A., David, C., Cozma, L. & Calota, A., (2023) The Relation between Cognitive and Emotional Processes in Children and Adolescents with Neurodevelopmental Disorders—A Meta-Analysis. European Journal of Investigation in Health, psychology and Education, 1-17.

Congrese

1. Autism – Europe Internatioanl Congress 2022: 7-9 octombrie, Cracovia (ediția 13)

“Happy Journey through Life” 

Costescu, Lechintan, David & Roșan, (2022 October 7-9). The role of executive functions and emotion regulation strategies in mental health of children with neurodevelopmental disorders [poster presentation]. 2022 Autism-Europe Congress, Cracow, Poland.

2. Cercetare modernă în psihologie – Cercetarea științifică în contexte atipice: noi direcții și perspective 2022: 17-20 noiembrie, Sibiu (ediția a 16-a)

Costescu & Roșan, (2022 November 17-20). Funcțiile executive – perspective inovative în evaluare și intervenție [workshop presentation]. 2022 Workshopuri ASCIP, Sibiu, România.

3. ICAPAPP 2023: 17. International Conference on Assessment Psychology, Assessment Process and Procedures: 6-7 martie, Roma

Costescu, David & Roșan, (2023 March 6-7). Emotion Regulation and Executive Functioning Scale for Children and Adolescents (REMEX): Scale Development [conference presentation]. 2023 ICAPAPP, Rome, Italy.  – Best Presentation Award

4. Conferința APR 2023: Psihologia în era digitalizării: 2 - 4 iunie, România

– Costescu & Roșan (2023 July 2-4). Funcțiile executive în tulburările de neurodezvoltare: evaluare și intervenții [workshop presentation]. 2023 Conferinţa APR „Psihologia în era digitalizării”, România.

5. Simpozionul Național „Urme vii... spre școala românească de mâine”. Ediția a VII-a: Educația Accesibilă bazată pe resurse și tehnologii digitale - tendințe, provocări, perspective.

– Costescu, C., Adrian, R., & Carmen, D. (2023, 20-21 octombrie) Aplicarea unor instrumente psihopedagogice pentru evaluarea funcțiilor executive (prezentare workshop) 

6. Conferința Națională Educația Incluzivă: Realități și Provocări

– Costescu, C. (2023, 18 noiembrie) Funcțiile executive în tulburările de neurodezvoltare: modele integrative de evaluare și antrenare (prezentare workshop)

7. Conferința SMART LearnID: Abordări inovative în cercetare și practică

– Cristina, C. (2023, 7-8 decembrie) Model integrative de evaluare și antrenare a funcțiilor executive la copiii cu tulburări de neurodezvoltare (comunicare științifică)

8. Conferința Echipa Multi și interdisciplinară în sprijinul dezvoltării copilului și adolescentului: 23.03.2024, Cluj Napoca

Costescu C. (2024, martie 2024) Rolul echipei multidisciplinare în evaluarea și intervențiile pentru copiii cu tulburare din spectrul autismului

Activități

Activitatea 1 – Testarea modelului teoretic

Activitatea 2 – Dezvoltarea și validarea unui instrument de evaluare  

Activitatea 3 – Crearea unor resurse utile pentru profesori, psihopedagogi și psihologi.

RAPORTARE ANUALĂ:

Resurse

Instrument de evaluare a funcțiilor executive și a reglării emoționale

Manualul include toate informațiile necesare utilizării instrumentului de evaluare REMEX, inclusiv instrumentul și partea de interpretare a rezultatelor. 

Pentru acces facil atât la instrument, cât și la modul de interpretare a rezultatelor scalei REMEX am adăugat pentru dvs. butoane separate pentru accesarea lor.

TRAINING PENTRU PROFESIONIȘTI

Modulul 1

Funcțiile executive și reglarea emoțională

Modulul 2

Training scala REMEX

Modulul 3

Program de intervenție pentru funcțiile executive

Formular de evaluare a cunoștințelor

Definiții

Tulburarea din spectrul autismului (TSA)

TSA este o tulburare de neurodezvoltare caracterizată prin deficite la nivelul comunicării și interacțiunilor sociale și prin comportamente restrictive, repetitive și stereotipe (DSM-5, American Psychiatric Association, 2013). 

Funcțiile executive

Funcțiile executive (FE) sunt un set de procese cognitive, care ne ajută să ne controlăm comportamentele și emoțiile pentru a ne atinge scopurile. Acestea prezic succesul școlar și social, ajutându-ne să selectăm și monitorizăm cu succes comportamentele care facilitează atingerea scopurilor alese atunci când instinctele sau procesele automate sunt insuficiente (Diamond, 2013).

Exemple de funcții executive:

Memoria de lucru (ML) – abilitatea de a păstra informațiile în minte atunci când rezolvă sarcini complexe, chiar dacă apar unii distractori și operarea mentală a acelor informații.

Atenția susținută – abilitatea de a-și menține atenția focusată într-o sarcină, chiar dacă intervin alți factori distractori sau apare plictiseala.

Inhibiția – abilitatea de gândi înainte de a acționa și de a inhiba răspunsurile/ comportamentele automate.

Flexibilitate cognitivăabilitatea de adaptare la situații noi, de a face față obstacolelor și de a integra noi informații

Planificarea –  abilitatea de a elabora un plan care să conțină mai mulți pași pentru a atinge un scop pe termen mai lung, prin alegerea acțiunilor necesare și ordinea în care urmează să fie îndeplinite.

Organizarea – abilitatea de a menține informațiile și materialele în ordine pentru a facilita realizarea unor sarcini.

Reglarea emoțională

Reglarea emoțională se referă la abilitatea oamenilor de a-și gestiona emoțiile și de a răspunde eficient la cerințele mediului.

RE presupune trei componente importante:

  • Conștientizarea propriilor emoții – abilitatea de a recunoaște și înțelege emoțiile pe care le simte.

  • Control emoțional – abilitate de a controla emoțiile pentru a atinge anumite scopuri, finaliza sarcini sau realiza anumite comportamente.

  • Acces la strategii de reglare emoțională adaptative.

Dacă ești părinte sau specialist și vrei să identifici punctele forte sau punctele slabe ale copilului tău/copilului cu care lucrezi din perspectiva funcționării executive și a reglării emoționale poți accesa gratuit Instrumentul de screening al funcțiilor executive și al reglării emoționale pentru copiii cu vârste între 6-12. 

De asemenea, am selectat câteva ACTIVITĂȚI care pot antrena funcțiile executive și pe care le poți implementa ușor alături de copii cu vârsta de 5-7 ani, respectiv cu vârsta de 7-12 ani

Câteva strategii care îi pot ajuta pe copii să își gestioneze mai bine furia găsiți

Dacă doriți să primiți mai multe informații despre proiect, lăsați-ne adresa de email aici: 

Referințe:

Contact

E-mail

remexproject@gmail.com

Program

9-17

Adresa

Strada Sindicatelor 7, Cluj-Napoca

Nume: Costescu Cristina-Anamaria
Telefon: 0742 213 337

Nume: Cozma Lia-Maria
Telefon: 0751 173 683